Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεματική Ενότητα  ΠΛΗ 22
'Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ'

 


Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα 'Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ'  (ΠΛΗ-22) του Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η σελίδα αυτή περιέχει βασικές πληροφορίες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 13.

                Ανακοινώσεις


@ Στην ενότητα "Βοηθητικό Υλικό" μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο με τα Παροράματα του βιβλίου της Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδικοποίησης.

@  Στην ενότητα "Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό" θα βρείτε έναν σύνδεσμο που παραπέμπει στη Συλλογή Ψηφιακού Υλικού της ΠΛΗ22, η οποία περιλαμβάνει τα εξής (απαιτείται η χρήση των κωδικών σας):

 • Το Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΠΛΗ22-2008) σε μορφή υπερκειμένου, το οποίο περιέχεται και στα CD που διανεμήθηκαν μαζί με τα βιβλία της ΘΕ και αφορά τις Ψηφιακές Επικοινωνίες και τα Δίκτυα Υπολογιστών.
 •  Το Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για τη ΘΕ ΠΛΗ22 σε μορφή κειμένου pdf και παραδειγμάτων σε MATLAB, που είχε εκπονηθεί το 2004 και αφορά τις Ψηφιακές Επικοινωνίες.

 

  

               Γραπτές Εργασίες              

Λύσεις: αρχείο .doc , αρχείο .pdf

Λύσεις: αρχείο .doc , αρχείο .pdf

Λύσεις: αρχείο .doc , αρχείο .pdf

Λύσεις: αρχείο .doc , αρχείο .pdf

Λύσεις: αρχείο .doc , αρχείο .pdf

 

 

Mπορείτε να 'κατεβάσετε' μια εργασία όταν ο αντίστοιχος σύνδεσμος στον ανωτέρω πίνακα είναι ενεργός.

                    Καθηγητές – Σύμβουλοι                               

       Τμήματα

 

Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας
Σ.Δενάζης

 

  Πληροφορίες       

 


 

Πληροφορίες υπάρχουν και στο portal του ΕΑΠ για την ΠΛΗ-22

 

              Γραπτές Εργασίες -Θέματα εξετάσεων           

Εδώ υπάρχουν παλιές γραπτές εργασίες και θέματα εξετάσεων.

 

  

 

 

 


 

 

 


 

 

               Βοηθητικό Υλικό  

Θα βρείτε εδώ σημειώσεις, παρουσιάσεις και άλλο υλικό που ετοίμασαν  μέλη ΣΕΠ.

1.      Παροράματα του βιβλίου της Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδικοποίησης

2.      Βοηθητική Παρουσίαση θεμάτων του βιβλίου της Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδικοποίησης  (slideshow)  (pdf)

3.   Παροράματα του Τόμου B'/Μέρους Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ. Σήματα-Διαμόρφωση-Θόρυβος .

4.   Βασικοί Ορισμοί για τη Χρονική-Φασματική Απόκριση Σημάτων - Συστημάτων

 

 

       Τυπολόγια       

 

1.      Μαθηματικό Τυπολόγιο    

2.      Πίνακες Μετασχηματισμών

 

       Παρουσιάσεις      


 1. Εισαγωγική παρουσίαση θεματικής ενότητας
 2. Ψηφιακές Επικοινωνίες Κεφ.1
 3. Ψηφιακές Επικοινωνίες Κεφ.2 
 4. Ψηφιακές Επικοινωνίες Κεφ.3
 5. Ψηφιακές Επικοινωνίες Κεφ.4 
 6. Ψηφιακές Επικοινωνίες Κεφ.5  
 7. Δίκτυα Υπολογιστών
 8. Θεωρία Πληροφορίας
 9. Επανάληψη

 

       Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό       

 

     Διαδικτυακές Εφαρμογές   

 

 

       Online Βιβλία-Παρουσιάσεις       

 

 

            Σύνδεσμοι για άλλες Θεματικές Ενότητες           

      Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ενδεικτικό υλικό για τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες, που αποτελούν «συνέχεια» της  ΠΛΗ-22:

 

 

 

 

 

Για να μπορέσετε να ανοίξετε τα αρχεία pdf, θα πρέπει να έχετε στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα όπως το "Adobe Acrobat Reader". Μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση: Adobe Acrobat Reader. Για την αποσυμπίεση των αρχείων zip μπορείτε να χρησιμοποιείτε το WinZip που υπάρχει εδώ.